Den onde, den gode, den konservative


I tider av både konservativa tankesmedjor, block och trender kände jag att det var nödvändigt att närmare bekanta mig med en av den samtida konservatismens större namn. Då sir Roger Scruton lämnade oss nyligen kändes det naturligt att till barnvagnspromenaderna ackompanjeras av en bok i öronen från en politisk filosof som inte bara är adlad, klassiskt bildad utan även hädangången.