Den klassiska liberalismen – missförstådd, övertolkad eller avsiktligt förvanskad?


Den klassiska liberalismen tillhör västerlandets framgångssagor, ofta tillskrivs den införandet av diverse rättigheter och friheter, folkstyre, frihandel etc.

+ There are no comments

Add yours