Den hårlösa apan och tyranniet


Det finns en intressant paradox i det sekulära samhället. Den är faktiskt mer än intressant, den är allvarlig, ja kanske ödesdiger. Det gäller frågan om rätt och fel. Dylika frågor tillhör den filosofiska gren som kallas etik. Låt oss först sätta etiken i Platons perspektiv; han talade om det tre idealen, det sanna, det goda och det sköna – med det goda menas det rätta: