Den giftiga kvinnohatande feminismen har förstört Sverige och skapat ett helvete för kvinnor


Det här behöver skrivas om och om igen. Feminismen är idag är den enskilt sjukaste ideologin som saboterar hela Sverige.