Den förhatliga progressivismen


Progressivism anses av många borgerliga sinnade personer vara något dåligt, vilket är en ren ryggmärgsreaktion. Egentligen är ju inte förändring och utveckling något dåligt i sig självt, utan det handlar givetvis om förändringens innehåll. Hur förändringen genomförs, och med vilken hastighet är också betydelsefullt.

+ There are no comments

Add yours