Demokratins grundprincip är förlorad i Sverige


Under stridsropen om ”allas lika värde” har de demokratiska grundprinciperna kunnat avskaffas i Sverige, utan att någon har vågat protestera.