Debatten om ålderstester är en dimridå


I samband med den så kallade “tvärvändningen” 2015 (det vill säga en återgång till en migrationspolitik som förvisso var såväl ohållbar som gravt ansvarslös, men ändå inte längre riktigt kunde mäta sig med det oförblommerade vansinne som hade rått tidigare under året) återaktualiserades frågan om ålderstester.

+ There are no comments

Add yours