De tio sämsta argumenten mot lägre ingångslöner för integration


Sverige har tagit emot hundratusentals asylsökande från länder med i snitt mycket låg kunskapsnivå. Samtidigt har vi lägst andel enkla jobb och mest sammanpressad lönestruktur i EU. Krocken är oundviklig. Ett stort antal människor kan inte försörja sig själva med arbete utan hamnar i långvarigt bidragsberoende. Invandringen blir en kostnad i stället för en tillgång.

+ There are no comments

Add yours