De som “tänker själva” är det största hotet mot förljugen media – måste därför “hanteras”, tycker statlig propagandajournalist på DN


Att statligt lojala medier nuförtiden är desperata går inte att ta miste på. Folkliga protester växer i hela världen mot tyranniska regeringar som på absurda sätt beskär yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.