De fallande förväntningarnas förnöjsamhet


Cirka 2010 satt jag i Malmö och lyssnade på Daniel Ankarloo som föreläste om sin nya bok Välfärdsmyter. I den efterföljande diskussionen svävade samtalet ut att röra den fortfarande aktuella ekonomiska krisen som drabbade väst under 2007-2008 och i vars efterdyningar vi fortfarande lever (högkonjunktur till trots). Offentliga föreläsningar har en tendens att dra till sig diverse rättshaverister och rabulerande individer. I Skåne verkar det gå tretton på dussinet av dem. En av dessa skånska rabulister menade att “Vi har fått det för bra i Sverige” och det är därför vi är så nöjda och framförallt inte beredda att göra motstånd mot att vård skola och omsorg tappar i kvalitet trots att landet nominellt blir rikare.