Därför sväller alltid övervakningsstaten


Erik Lakomaa har en intressant artikel hos Timbro. I den beskriver han ett sällan diskuterat skäl till varför övervakningsstaten alltid sväller, ur ett Public Choise-perspektiv: