Därför kommer EU inte att hjälpa Sverige att hantera flyktingkrisen


Sverige hoppas att EU kommer att hjälpa oss att hantera flyktingkrisen. Till exempel vill regeringen att flyktingar skall omlokaliseras härifrån till andra medlemsstater. (Hur nu det är tänkt att gå till.) Och så vill regeringen att EU ger oss ekonomiskt bistånd. Det kommer inte att ske. I vart fall inte i någon omfattning av betydelse.

+ There are no comments

Add yours