Danskar får negativ boränta


Tusentals danskar ser ut att få negativ boränta. Nu blir nettot ändå inte ett plus då det finns avgifter som låntagarna måste betala. Men det är ändå intressant att fundera över konsekvenserna av en negativ boränta. Om räntan blir negativ – vilket den snart är – är det enbart bostadens värde som sätter gränsen för hur mycket hushållen kan låna. Men bostadens värde är ett rörligt mål. Värdet beror på efterfrågan, och efterfrågan beror på kostnaden för att låna, och kostnaden för att låna beror på räntan.

+ There are no comments

Add yours