Cowspiracys lögner om vattenförbrukning för kött skjutna i sank


Bloggrannen Martin Moraeus har skjutit en av de grova lögnerna i den felaktigt uppmärksammade “dokumentärfilmen” Cowspiracy i sank. Det handlar om lögnen kring vattenförbrukningen för produktion av nötkött. All livsmedelsproduktion förbrukar vatten. Dock är det så att den allra största delen av extensiv livsmedelsproduktion, som svenskt nötkött, är naturligt förekommande vatten. Det handlar alltså om vatten i form av regn. Regnet får grödor att växa, som sedan djuren äter och vattnet släpps ut igen lokalt via gödsel, urin och utandad vattenånga.

+ There are no comments

Add yours