Cirkulär ekonomi – är det att uppfinna hjulet igen?


Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom, skriver i dag på DN-debatt att ekonomisk tillväxt utan utsläpp är möjlig. Ja, sedan när förutsatte ekonomisk tillväxt utsläpp? Tanken med marknadsekonomi är att saker och ting ska ägas. Och om saker ägs finns det alltid någon enskild som har intresse av att minimera de negativa effekterna som utsläpp – eller annan påverkan på omgivningen – ger upphov till.

+ There are no comments

Add yours