#ChatControl – detta händer i ministerrådet


Ministerrådet är splittrat när det gäller EU-kommissionens förslag om att granska innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden. Vad Sverige har för position är fortfarande oklart.