Buchanan 8, Keynes avpolleterad


Jag fortsätter förmedla vidkom från James Buchanan, som inleder kapitlet med dessa ord:
Samhällsekonomins institutioner kan komma att åsamkas allvarlig, och kanske även permanent, skada om irrelevanta principer lärs ut till generationer av möjliga beslutsfattare. Har undervisningen i keynesiansk nationalekonomihaft det resultatet? Denna fråga är åtminstone värd att undersöka.

+ There are no comments

Add yours