Bryr sig EU om att skydda europeisk persondata som överförs till andra länder?


Nybloggat på HAX.5July.org: The EU-US Privacy Shield: EU presents a pointless proposal »EU-Kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt avtal för att skydda europeisk persondata som överförs till USA. Den nya texten är påfallande lik det gamla avtal som redan har ogiltigförklarats av EU-domstolen.

+ There are no comments

Add yours