Brutal intern sågning av EU:s planer på att av-kryptera och inspektera all e-post och alla meddelanden


ChatControl2 möter inte bara extern kritik. Förslaget sågas nu även av EU-kommissionens egna tjänstemän.