Bristen på demokrati inte längre argument för EU


Det talas om bristen på demokrati i EU. Att Kommissionen fungerar som en upplyst diktator och att EU-domstolen fattar sina beslut långt ifrån unionens medborgare. När jag 1992 tog ställning för EU var bristen på demokrati ett av de viktigaste argumenten *för* medlemskap. Ja, ni läste rätt. Jag röstade för EU därför att jag trodde att unionen skulle begränsa särintressenas makt över politiken och att maktdelningen mellan institutionerna skulle garantera ett liberalt styrelseskick.

+ There are no comments

Add yours