Brandförsvarets problematiska värdegrund


För en utomstående är det inte något särskilt provocerande påstående att brandförsvaret bör höja kraven som ställs vid rekrytering av brandmän. När brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund 2014 framförde denna åsikt i en debattartikel, provocerade det däremot Södertörns brandförsvarsförbund till den grad att de båda brandmännen nekades sommarvikariat.