Bra ekonomisk teori fokuserar på förklaringar, inte förutsägelser


För att bedöma det ekonomiska läget använder ekonomer sig av olika teorier. Men vilka kriterier utgår de ifrån när de avgör vilken teori som är mest lämpad för att fastställa fakta om verkligheten?

+ There are no comments

Add yours