Bostadsmarknaden – welcome to the jungle


Bostadsministern gör i dag en av sina första arbetsinsatser genom att skriva på Dagens Nyheters debattsida att marknaden inte kan leverera bostäder. Bah! Under nittiotalet avvecklades subventionerna till bostadsbyggandet. Man fick inte längre betalt av staten för att bygga nya bostäder. I samma veva avtog naturligtvis också byggandet. Av detta faktum drar somliga slutsatsen att bostadsbyggande kräver subventioner.

+ There are no comments

Add yours