Bödelns försvarare – Om Joseph de Maistre (del 2)


Under de Maistres tid fanns två stora strömningar i omlopp: en civilisationsbejakande och en civilisationskritik. I den första framstod civilisationen som välgörande för människorna. Kultur, bildning och tillfredsställande av materiella behov lyfter människorna över det brutala naturtillståndet i vilket det rådde hård kamp för livhanken.