Björn af Kleenex putsar upp Biden


Bonniers har bland sina anställda på Dagens Nyheter upptäckt en skribent som förenar klent förstånd med total underdånighet. Han har därför ansetts gjorts sig förtjänt av att bli medlem av det nya mediafrälset, de som inte slipper skatter men som slipper hålla sig till sanningen.