Bitte Assarmo: Bernard Nordh skildrade den svenska vildmarken


Bernard Nordh är en av 1900-talets Sveriges mest lästa och älskade författare. Han tillbringade sina första år hos morföräldrarna, men togs senare om hand av sin mor som bildat en familj tillsammans med lantarbetaren Johan Nordh.

+ There are no comments

Add yours