Bitcoin- ett frihetsprojekt med en osäker framtid.


En maktkamp pågår mellan Bitcoin (BTC) å ena sidan och staten, bankerna och centralbankerna å andra sidan. BTC’s rötter finns i cypherpunk rörelsen och skapades som ett frihetsprojekt och en reaktion på finanskrisen 2008.

+ There are no comments

Add yours