Bistånd och Migration


Enligt SIDA:s hemsida uppgår det svenska biståndet till 52,1 miljarder kronor under 2020. De i sammanhanget tillkommande 68,1 miljonerna från utgiftsområdet Internationell samverkan får väl betraktas som felräkningspengar och därmed ointressanta. De 52,1 miljarderna kan exempelvis jämföras mot försvarsmaktens anslag (inklusive FMV) som under 2020 beräknas uppgå till 55 miljarder kronor.