Bidrags- och klientsamhället gräver demokratins grav


Det demokratiska styrelseskicket har ett antal skavanker. Ett av problemen anses vara möjligheten att rösta till sig pengar. De flesta stater driver in skatt, alltså finns det en stor mängd pengar som de folkvalda ska spendera på diverse ändamål, försvar, polis, skola etc.

+ There are no comments

Add yours