Betydelsen av ord


”Så länge staten råder finns det ingen frihet. När frihet råder finns det ingen stat.” — citat
Citat av vem? Säkerligen kan väl bara Murray Rothbard ha producerat ett så anti-etatistiskt och på samma gång frihetligt budskap? Men, nej. Det är faktiskt ingen mindre än Lenin.

+ There are no comments

Add yours