Beredskapsskatt – skam på torra land


Statsmakten verkar nu ha begripit att försvaret av Sverige sedan länge är eftersatt och att Försvarsmakten därför behöver ökade anslag. Man säger att två procent av BNP, en årlig kostnad på 108 miljarder kronor, är det mål som skall uppnås så fort det är ”praktiskt möjligt”. Vad det i praktiken innebär är att pengarna som behövs redan har använts på annat och att det därför krävs en ”beredskapsskatt”. Det kallas att det är en solidarisk finansiering.