Berättelsen kollapsar


Låt oss inse det: Den folkhälsopolitiska reaktionen på pandemin har varit avskyvärd. Jag inser att jag inte direkt kommer på nyheterna här, men det kan inte sägas tillräckligt.

+ There are no comments

Add yours