Behöver vi verkligen EU för fri handel?


En av de saker som är bra och värdefull med EU är den fria handeln mellan medlemsstaterna. Men behöver vi verkligen EU för att handla fritt med varandra? Räcker det inte med en överenskommelse om att göra just det? Viss ”harmonisering” kan naturligtvis vara på sin plats. Men jag är rätt övertygad om att containers kommer att hålla vissa standardmått ändå. Sådana saker ordnar marknaden bättre och snabbare än vad byråkrater någonsin kan.

+ There are no comments

Add yours