”Bättre säng, bättre pappa”


Den hegemona ideologin uttrycks bara till vissa delar explicit, dessa delar motsvarar heller inte nödvändigtvis ideologins egentliga väsen.