Barnen som sabbade debatten


Tänk på barnen. Det är ett klassiskt argument i den svenska debatten, avsett att undergräva förutsättningarna för all fortsatt diskussion. Den som drar barn-kortet har vunnit, eftersom den som motsätter sig barnens påstådda intressen anses diskvalificerad från debatten. Vem kan vara emot barn, annat än en riktigt kallsinnig och självisk människa?