Barnäktenskap och brödraskap


Hur tolerant är det vettigt att vara? Vad är egentligen en religion? Finns det hemliga brödraskap som vill tillbaka till medeltiden? Första kvartalet av 2018 har svensk inrikespolitik flera gånger kommit att handla om religiösa samfunds position och makt i samhället. Utöver det har det på allvar börjat diskuteras vilken grad av tolerans för olika sätt att leva vi egentligen vill ha i landet. Utifrån broschyren om barnagifte och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) rapport om det Muslimska Brödraskapet diskuterar jag svensk naivitet och argumenterar för att det finns en ömsesidig religiös konflikt mellan islamism och väst.