Barbarerna är redan här


Nobelpristagaren J. M. Coetzee, skrev en samhällskritisk bok betitlad, I väntan på barbarerna. Den handlar om en liten ort där allt är lugnt, tills det kommer varningar uppifrån att barbarerna är på väg. Men ingen vet vilka barbarerna är. För att stämma i bäcken inleds jakt på dessa, vilket resulterar i att de enda som uppträder barbariskt är de som redan har makten.

+ There are no comments

Add yours