Babels torn och det svenska språket


Den korta berättelsen som ämnar ge en möjlig förklaring till varför världens folk talar olika språk, har ibland fått mig undra hur viktigt ett språk egentligen är. Och då svenskan är mitt modersmål – hur viktig svenskan är.