Avståndet mellan politikerna och folket har nog sällan varit större


Är det uppror? Nej, det är revolution! Ordväxlingen ägde rum mellan kung Ludvig den sextonde och hans betjänt, mitt i natten i Versailles då den yrvakne potentaten undrade vad som stod på.