Även Naturvårdsverket är inbladade i Preem


Jag har hittat fler saker som Preem fått av regeringen mot att de drog tillbaka ansökan för Preem raff, som var otroligt hårt kritiserat av Miljöpartiets nära allierade Naturskyddsföreningen och Greenpeace.
Naturvårdsverket beviljade dem gratis utsläppsrätter, värda en kvarts miljard.