Att kasta bort ett land


Men det beteende som Sveriges styrande elit uppvisar är ett symptom på något mer. Det är en bristande förståelse för själva grundfundamenten i ett starkt och välfungerande land. Vad som är viktigt på riktigt och vad som faktiskt är helt onödigt att den offentliga politiska makten sysslar med.

+ There are no comments

Add yours