Att byta ROT mot byggsubventioner


Att byta ROT mot byggsubventioner är en dålig affär. Det är ungefär som med sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga – förr eller senare anpassar sig lönerna så att subventionen tappar sin effekt på sysselsättningen. Regeringen anser att sänkningen av arbetsgivaravgifterna är en ineffektiv åtgärd – av just detta skäl. Därför är det förvånande att den samtidigt tror att en liknande subvention ska ha positiv effekt på bostadsmarknaden.

+ There are no comments

Add yours