Atomåldern som tog slut


Ända fram till 1970-talet var vi västerlänningar utvecklingsoptimister och framstegsvänliga. Många drömde om att snart ha en svävande bil i garaget, och att erövra rymden och bygga kolonier på planeterna i solsystemet. Redan på 1960-talet så löste vi energiproblemen med hjälp av kärnkraft, en teknik som inte var helt utvecklad, men som kunde förse mänskligheten med oändlig energi. Alla problem var egentligen lösta redan för 60 år sedan.

+ There are no comments

Add yours