Arminius


I visan berättas om hur de 17:e, 18.e och 19:e romerska legionerna, under ledning av fältherren Quinctilius Varus tillintetgjordes i Teutoburgerskogen en regnig dag av en koalition av germanska stammar, ledda av den romerskfostrade krigaren Arminius (på tyska Hermann).

+ There are no comments

Add yours