Är vi verkligen villiga att ge upp våra grundläggande mänskliga rättigheter?


Det finns en inkonsekvens i att många med rätta kritiserar Big Datas insamling av personuppgifter – men samtidigt är ointresserade när staten inskränker vår rätt till privatliv.