Är Sverigedemokraterna på väg att brytas ner av den politiska korruptionen?


Presidentvalet i USA visar att västvärlden befinner sig i sin allvarligaste kris under hela den västliga hegemonins tvåhundraåriga historia. Det maktetablissemang, som genom åren etablerats genom manipulation av den västliga demokratin, försöker nu skaffa sig en permanent global hegemoni genom att förorda en överstatlighet som är överordnad nationalstaterna. Jag har tidigare pekat på hur ekonomiska makthavare, i form av några dussintal hyperförmögna oligarker som kontrollerar en större del av världens globala företag och banker, gradvis har korrumperat allt fler demokratiskt valda makthavare. De har de med stor list fått den politiska klassen att spela med i en ny global världsordning.  Makten förflyttas från valda parlament till bankernas och de stora företagens styrelserum.

+ There are no comments

Add yours