Är säkerhetsbyggnaderna avsedda för dissidenter?


Jag har en tid gått och grunnat på de fem tillfälliga säkerhetsbyggnader som skall stå färdiga sommaren 2022. De skall uppföras med tidsbegränsade bygglov på orter utspridda över Sverige där det redan finns anstalter.