Är politiken bara en kuliss?


Enligt Nationellt Pistolskytte nr 1, 2023, svarade Gudrun Persson FOI, på frågan om fredlig samexistens med Ryssland är möjlig, ett tydligt Nej! på Folk och Försvar i Sälen i år.

+ There are no comments

Add yours