Är polisvåldet i USA ett problem?


Anekdotisk bevisföring kan vara en bidragande orsak till att samhällsdebatten polariseras. Alltför ofta visar det som först antogs vara övergrepp och polisvåld vara någonting helt annat. Med detta inte sagt att polisen i USA inte utövar onödigt våld. Ungefär 500 personer skjuts varje år ihjäl av polisen. I Sverige uppgår antalet till fem per år. I Storbritannien nästan ingen – trots att landet har 60 miljoner invånare.

 

+ There are no comments

Add yours