Är EU ett hot mot Europas fyra friheter?


Det började med kol och stålunionen på 1950-talet – ett ekonomiskt projekt, som syftade till att föra Tyskland och Frankrike närmare varandra, och förhindra fler världskrig på den Europeiska kontinenten. Tanken var att om man förenade flera länders ekonomi så borde viljan till krig minska. Länderna skulle flätas ihop ekonomiskt, och hamna i en beroendesituation till varandra.

+ There are no comments

Add yours